0530 575 9416

  0530 245 4985

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden bir kavram, yani şirketin yansıttığı kimliği oluşturan unsurlardır.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüne denmektedir. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok etmeye yardımcı olur ve aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik; firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını ve firmaların saygınlığının artmasını sağlayan önemli bir çalışmadır. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlamaya da yaramaktadır.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli ve bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok daha zor ve zahmetli bir süreç olmaktadır.

Peki, Bu ‘Kurumsal Kimlik’ Kavramı Neleri Kapsar?

Kurumsal kimliğin birçok ögesi bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; firmanın ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi firmaların içinde yer aldıkları çevre, firmalara ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, firmalar tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyeler ve tahsilat mektupları, firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmalara ait kataloglar, reklam veya broşürler, ayrıca firmaların eğer var ise bayrakları ya da ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı öğelerdir. Tabii ki bunların yanı sıra, firmaların web siteleri ve birçok farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarının içinde yer alır.
Kurumsal kimlik kavramı görüldüğü üzere, bir firmanın tüm alanlardaki imajıyla ilgilenmektedir. Bu yüzdendir ki firmanın aslında en önemli reklam aracıdır ve oluşturulmasında uzman desteği alınmalı, hiçbir detay atlanmamalıdır. Kurumsal kimlik oluşturulurken vazgeçilmez, olmazsa olmaz olan temel kural: Kuruma ait hiçbir detayın ya da verinin es geçilmemesidir. Bu nedenle yoğun zihinsel aktivite gerektirir.

  


Yorumlar - Yorum Yaz